Strona główna   |   O firmie   |   Kontakt

Słowo wstępne

Szanowni Państwo

Onkologia jest dziedziną medycyny związaną z prawie każdą specjalnością lekarską. Od kilku lat zamierzaliśmy zorganizować w Częstochowie cykliczne spotkania naukowe, które będą łączyć lekarzy zajmujących się chorymi nowotworowymi. W obrębie naszego podzielonego środowiska i wobec alarmujących danych demograficznych powinniśmy umieć się porozumieć i jeszcze lepiej współpracować dla dobra chorych. Nasz zawód wymaga ponadto stałego podnoszenia kwalifikacji i uczestnictwa w postępie medycyny.

Częstochowianin doktor Władysław Biegański mówił: „ Jest złota zasada w życiu: wymagać mało od świata a dużo od siebie”.

Wiemy przecież, że sukces wyleczenia jednego człowieka jest często okupiony rzetelną pracą wielu ludzi.

Mamy nadzieję, że Jurajskie Spotkania Onkologiczne wejdą na stałe do kalendarza regionalnych konferencji onkologicznych i będą pożyteczną platformą wymiany doświadczeń fachowców. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Barbara Huras, Grzegorz Celban

Organizatorzy

  • Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
  • Oddział Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego „Małgorzata” w Częstochowie

Komitet Organizacyjny

  • Dr n. med. Barbara Huras
  • Dr n. med. Grzegorz Celban

Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Częstochowy